Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 28-08-2558 ]งานสัมมนา “ธุรกิจมะพร้าวน้ำหอม...หนึ่งเดียวของไทยจากไร่นาสู่ตลาดโลก”
[ 26-01-2557 ]โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556
[ 14-01-2557 ]งานเลี้ยงขอบคุณนิสิตนักกิจกรรม
[ 07-01-2557 ]ให้การต้อนรับคณะจาก Iowa State University
[ 03-01-2557 ]ผู้บริหารเข้าสวัสดีปีใหม่ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
[ 25-12-2556 ]ร้อยดวงใจสู่ความสุขสดใส ประจำปี 2557
[ 18-12-2556 ]ประชุมรับฟังแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 17-12-2556 ]International Student Forum ครั้งที่ 10
[ 12-12-2556 ]กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดหลังงานเกษตร กำแพงแสน
[ 11-12-2556 ]ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจาก Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
[ 06-12-2556 ]งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31
[ 05-12-2556 ]จุดเทียนชัยถวายพระพร
[ 04-12-2556 ]สายใยน้องพี่ AGGIE กำแพงแสน ครั้งที่ 2 “ความผูกพัน”
[ 04-12-2556 ]การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร
[ 03-12-2556 ]พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พ.ศ. 2556
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140