Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 28-08-2555 ]แสดงความยินดี บุคคลดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555
[ 28-08-2555 ]โครงการสัมมนา International Student Forum ครั้งที่ 8
[ 25-08-2555 ]การแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตรและกีฬาสากล
[ 24-08-2555 ]เปิดบ้านเกษตร กำแพงแสน สู่ดินแดนวิทยาศาสตร์แห่งแผ่นดิน
[ 21-08-2555 ]บรรยายพิเศษ Seed Vigor and Seed Longevity
[ 16-08-2555 ]พิธีมอบทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน ประจำปี 2555
[ 12-08-2555 ]งานปลูกข้าววันแม่ ประจำปี 2555
[ 07-08-2555 ]ภาควิชาพืชสวน จัดบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น
[ 01-08-2555 ]คณะกรรมการคัดสรรคณบดีพบบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 31-07-2555 ]ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการงานสารบรรณ
[ 30-07-2555 ]งานเลี้ยงแสดงความยินดี ดร.มนู เจียรวนนท์
[ 27-07-2555 ]พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2555
[ 24-07-2555 ]บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด เข้ารับสมัครงาน
[ 23-07-2555 ]UT-KU Exchange Program 2012
[ 21-07-2555 ]วันพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140