Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 11-08-2553 ]โครงการปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2553
[ 27-07-2553 ]ภาพกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2553
[ 20-07-2553 ]ประมวลภาพพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2553 วันที่ 20 กรกฎาคม 2553
[ 16-07-2553 ]ภาพกิจกรรมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2552 (วันซ้อมย่อย และซ้อมใหญ่)
[ 24-05-2553 ]โครงการสัมมนาคณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน วันที่ 24 พฤษภาคม 2553
[ 18-05-2553 ]โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน วันที่ 18 พฤษภาคม 2553
[ 13-05-2553 ]คณะเกษตร กำแพงแสน ต้อนรับคณะผู้แทนกระทรวงเกษตรสาธารณรัฐบอสวานา
[ 12-05-2553 ]สอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่เข้าศึกษาคณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2553
[ 09-04-2553 ]ภาพกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2553
[ 01-04-2553 ]พิธีเปิด-ปิดงานกีฬาบุคลากรภายในวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2553
[ 18-03-2553 ]ประมวลภาพวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน ครบรอบ 7 ปี วันที่ 18 มีนาคม 2553
[ 04-03-2553 ]พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
[ 06-02-2553 ]โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553
[ 02-02-2553 ]คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร
[ 20-01-2553 ]โครงการดุริยางค์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2553
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140