Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 10-08-2565 ]ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม "การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ โดยวิธีดำเนินการตรวจวัดของ GLOBE รุ่นที่ 2
[ 05-08-2565 ]ร่วมกิจกรรม "ปลูกข้าว และกิจกรรมพัฒนาวิทยาเขต เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2565"
[ 04-08-2565 ]ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 และประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสัตวบาลฯ
[ 04-08-2565 ]ให้สัมภาษณ์และข้อมูลการถ่ายทำรายการ "ล่องสราญจานสง่า"
[ 04-08-2565 ]พิธีไหว้ครู ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2565
[ 27-07-2565 ]ร่วมพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
[ 27-07-2565 ]มอบพันธุ์ไม้และร่วมปลูกต้นไม้ ณ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ
[ 27-07-2565 ]บุคลากรเป็นวิทยากรร่วมในการเสวนาพิเศษ เรื่อง จิ้งหรีด จากแมลงสู่โปรตีนแห่งอนาคต โอกาส และความท้าทาย
[ 23-07-2565 ]สืบสานตำนานเกษตร ประเพณีดำนา คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 19-07-2565 ]ประชุมระดมสมอง เรื่อง ร่วมพลิกวิกฤตปุ๋ย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม
[ 19-07-2565 ]อบรมการผสมเทียมโค รุ่นที่ 14
[ 12-07-2565 ]ร่วมกิจกรรม วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565
[ 10-07-2565 ]ค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 18
[ 08-07-2565 ]รับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการฯ เพื่อการสรรหาหัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
[ 07-07-2565 ]ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140