Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านวิเทศสัมพันธ์  
[ 12-07-2561 ]โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ National Chung Hsing University ไต้หวัน
[ 17-06-2561 ]ดำเนินโครงการ International Student Summer Program 2018
[ 02-05-2561 ]โครงการ International Students Meeting
[ 26-03-2561 ]โครงการสัมมนานิสิตแลกเปลี่ยน ครั้งที่ 14
[ 27-02-2561 ]พิธีเปิด Hokkaido University Liaison Office in Thailand
[ 12-02-2561 ]ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยเมจิ ศูนย์อาเซียน
[ 30-01-2561 ]ผู้บริหารจาก Nagoya University เข้าเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและลงนามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนิสิต
[ 29-01-2561 ]แนะแนวทุนรัฐบาลจีน ระดับบัณฑิตศึกษา จากรุ่นพี่ ผู้มีประสบการณ์
[ 26-01-2561 ]โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กับ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น
[ 18-12-2560 ]ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น
[ 24-11-2560 ]โครงการ “Student Exchange Program 2017” ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Nagoya University
[ 06-11-2560 ]อาจารย์และนักศึกษาจาก Brawijaya University เข้าศึกษาดูงาน
[ 10-10-2560 ]อาจารย์จาก Tokyo University of Agriculture and Technology เข้าหารือโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต
[ 27-09-2560 ]โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตให้กับอาจารย์และนิสิต จาก University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น
[ 15-09-2560 ]University of tsukuba (UT) ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน
  « 1 2 3 4 5
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140