Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 30-03-2565 ]นำเสนอแนวคิดการจัดการความรู้ ในโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Pitching Day
[ 30-03-2565 ]ร่วมแสดงความยินดี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วาระที่สอง
[ 28-03-2565 ]ประชุมและสำรวจพื้นที่ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ
[ 24-03-2565 ]แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 17 ปี
[ 23-03-2565 ]พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563
[ 22-03-2565 ]ร่วมในกิจกรรม เยี่ยมชมโครงการหน่วยทดสอบมาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตร
[ 22-03-2565 ]ร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน วาระที่สอง
[ 18-03-2565 ]ครบรอบปีที่ 19 วันคล้ายวันสถาปนา คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 18-03-2565 ]การฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
[ 18-03-2565 ]ร่วมงาน รวมพลังหนุนมะม่วงไทยพร้อมส่งออก “อร่อย และปลอดภัย” ในนามภาคีเครือข่ายการรวมพลัง
[ 18-03-2565 ]ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย ในงาน รวมพลังหนุนมะม่วงไทยพร้อมส่งออก “อร่อย และปลอดภัย”
[ 17-03-2565 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกการ การผสมเทียมโค รุ่นที่ 10
[ 16-03-2565 ]โครงการ PARE Spring School 2022
[ 15-03-2565 ]บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าปรึกษาหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย
[ 15-03-2565 ]ประชุมการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเกษตรให้กับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140