Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 12-05-2563 ]รับมอบอุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[ 08-04-2563 ]การตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่จะเข้าอาคารคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 27-03-2563 ]คณะเกษตร กำแพงแสน จัดให้มีถังทิ้งหน้ากากอนามัย ตามมาตรการป้องกัน ไวรัสโควิด-19
[ 22-03-2563 ]คณะเกษตร กำแพงแสน รับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกัน ไวรัสโควิด-19
[ 20-03-2563 ]ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสุขภาพโคเบื้องต้น” รุ่นที่ 4
[ 18-03-2563 ]วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 18-03-2563 ]คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน และผู้บริหาร เยี่ยมชมผลผลิตแปลงฝึกงานนิสิตคณะฯ
[ 18-03-2563 ]รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 17-03-2563 ]คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม เข้าพบปะหารือ
[ 14-03-2563 ]โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 13-03-2563 ]บริษัท เจียไต๋ จํากัด มอบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพืช นูริช ตราเจียไต๋
[ 12-03-2563 ]ค่ายวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ กีฏวิทยาและจุลชีวัน
[ 12-03-2563 ]บุคคลากร เป็นตัวแทนของ มก. ในการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. 2562
[ 04-03-2563 ]โครงการแนะนำการเลือกแขนงวิชาสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
[ 28-02-2563 ]การใช้ระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการองค์กร
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140