Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 06-06-2566 ]คณบดีคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร เข้าพบแนะนำทีมบริหาร
[ 03-06-2566 ]โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 03-06-2566 ]ร่วมกิจกรรม “ฟังเทศน์ และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา”
[ 02-06-2566 ]ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
[ 02-06-2566 ]ร่วมกิจกรรม "วันวิสาขบูชา" 2566
[ 28-05-2566 ]อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2566 (แบบOnsite) รุ่นที่ 2
[ 26-05-2566 ]ปฐมนิเทศอาจารย์น้องใหม่
[ 24-05-2566 ]นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1"
[ 19-05-2566 ]โครงการค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร
[ 11-05-2566 ]พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ ชนะเลิศคะแนนรวมการแข่งขันทักษะเกษตร งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38
[ 10-05-2566 ]งานกีฬาบุคลากรวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2566
[ 09-05-2566 ]ให้การต้อนรับคณะจาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น ในการเข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย
[ 05-05-2566 ]มก. ครองถ้วยพระราชทานฯ ชนะเลิศกีฬาทักษะเกษตร งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ณ มข.
[ 02-05-2566 ]"ฟาร์มโคเนื้ออินทรีย์ ภาควิชาสัตวบาล”ได้รางวัล ระดับดี ฟาร์มต้นแบบฯ จากกรมปศุสัตว์
[ 01-05-2566 ]ต้อนรับอาจารย์จากสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หารือโครงการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140