Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 24-04-2567 ]อบรม "เกณฑ์มาตรฐานทางการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์"
[ 24-04-2567 ]ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมวิทยาเขตกำแพงแสน
[ 23-04-2567 ]การเสนอชื่อผู้แทนของส่วนงาน ในการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.อ.ม.
[ 22-04-2567 ]แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 21 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[ 22-04-2567 ]กิจกรรม “เดิน-วิ่ง บริหารใจ” ทีมสีเหลือง
[ 20-04-2567 ]เข้ารับรางวัล ในพิธีแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์นักวิจัยไทย โดย อว.
[ 19-04-2567 ]รับฟังการให้คำปรึกษา ครั้งที่ 10 (KU GROW)
[ 10-04-2567 ]งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
[ 10-04-2567 ]ร่วมกิจกรรม “งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567”
[ 04-04-2567 ]การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการภาควิชา" ของผู้สมัครรับการสรรหา หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล
[ 02-04-2567 ]ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ
[ 02-04-2567 ]ร่วมกิจกรรมปลูกข้าวด้วยวิธีการดำนา ในฐานการเรียนรู้แปลงนาข้าว ณ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ
[ 31-03-2567 ]โครงการอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2567 (แบบOnsite) รุ่นที่ 1
[ 30-03-2567 ]กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำคณะเกษตร กำแพงแสน หัวข้อ “Modern Leadership for new generation”
[ 27-03-2567 ]Okayama University เข้าหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย และโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตร่วมกัน
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140