Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 25-03-2567 ]ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 19 ปี
[ 21-03-2567 ]งานครบรอบวันสถาปนา 21 ปี คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 16-03-2567 ]ศึกษาดูงาน บริษัท เค-เฟรช จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งออกมะพร้าวน้ำหอมครบวงจร
[ 15-03-2567 ]โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
[ 15-03-2567 ]โครงการสัมมนาร่วมระหว่าง คณะเกษตร กำแพงแสน มก. และ Research Faculty of Agriculture, HU
[ 15-03-2567 ]โครงการฝึกอบรม "การจัดการฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง"
[ 14-03-2567 ]ร่วม ออกบูทนำเสนอ โครงการนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ในงาน "International Education Fair plus+"
[ 13-03-2567 ]HAPPY PLACE CENTER สัญจรมา คณะเกษตร กำแพงแสน กับกิจกรรม “Color and Activity Relax”
[ 13-03-2567 ]สัมมนาพิเศษหัวข้อ “Scent Scales in Males of Gelechiidae and Tortricidae (Lepidoptera)”
[ 12-03-2567 ]ร่วมงานเสวนา “Is Thailand Ready for BSF? ประเทศไทยพร้อมหรือยังสำหรับแมลง BSF”
[ 11-03-2567 ]คณาจารย์จาก Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น เข้าหารือเกี่ยวกับโครงการจัดการเรียนการสอน และวิจัย
[ 11-03-2567 ]ประชุมหารือกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่าง KU และ UniSQ
[ 11-03-2567 ]สัมภาษณ์นิสิตที่ยื่นขอรับ “ทุนพัฒนาทักษะทางการศึกษาคณะเกษตร กำแพงแสน” สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1
[ 08-03-2567 ]ส่งมอบของบริจาค ให้แก่โรงเรียนวัดท่าเสา ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
[ 07-03-2567 ] รับมอบของบริจาค จาก บริษัท บีจี อลูมิเนียม จำกัด (สาขา00003) ส่งต่อให้แก่โรงเรียนวัดท่าเสา
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140