Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 16-08-2561 ]ร่วมการประกวดผลงานการจัดการความรู้ของส่วนงานในวิทยาเขตกำแพงแสน
[ 14-08-2561 ]ต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีจาก Okayama University เข้าศึกษาดูงาน
[ 10-08-2561 ]โครงการวันพัฒนาคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 10-08-2561 ]ร่วมโครงการปลูกข้าววันแม่ ประจำปี พ.ศ. 2561
[ 10-08-2561 ]โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
[ 08-08-2561 ]โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 06-08-2561 ]โครงการสักการะพระพิรุณ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู และไหว้ครู
[ 06-08-2561 ]ให้การต้อนรับ นิสิตแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี จาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น
[ 04-08-2561 ]โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 03-08-2561 ]โครงการรู้เล่น รู้เรียน รู้คิด สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 01-08-2561 ]ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการรู้เล่น รู้เรียน รู้คิด สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 01-08-2561 ]ร่วมโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2561
[ 26-07-2561 ]อบรมการผลิตมะละกอคุณภาพเพื่อการค้ายุคใหม่
[ 26-07-2561 ]ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
[ 26-07-2561 ]ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140