Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 03-02-2566 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชาสัตวบาล

งานบริหารและธุรการ 
[ 03-02-2566 ]การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน

งานบริหารและธุรการ 
[ 02-02-2566 ]การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา

งานบริหารและธุรการ 
[ 02-02-2566 ]รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา


งานบริหารและธุรการ 
[ 01-02-2566 ]การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ

งานบริหารและธุรการ 
[ 31-01-2566 ]การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล

งานบริหารและธุรการ 
[ 31-01-2566 ]รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 31-01-2566 ]การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา

งานบริหารและธุรการ 
[ 31-01-2566 ]การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา

งานบริหารและธุรการ 
[ 30-01-2566 ]กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านกีฏวิทยา)

สุนารี สว่างศรี
[ 18-01-2566 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ (4131) สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 06-01-2566 ]วิธีการสรรหาหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ครั้งที่ 2

งานบริหารและธุรการ 
[ 06-01-2566 ]หลักสูตรฝึกอบรม ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2566 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

งานบริหารและธุรการ 
[ 05-01-2566 ]การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดงานแผนและวิชาการ สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 04-01-2566 ]การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 30-12-2565 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 28-12-2565 ]รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 19-12-2565 ]การสรรหาหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน ครั้งที่ 2

งานบริหารและธุรการ 
[ 16-11-2565 ]“ฟาร์มโคเนื้ออินทรีย์ ภาควิชาสัตวบาล” ได้รับการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์

สุนารี สว่างศรี
[ 08-11-2565 ]ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
  « 1 2
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140