Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 14-02-2566 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 14-02-2566 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 14-02-2566 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 14-02-2566 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยาคณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 08-02-2566 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา (ตำแหน่งพนักงานทั่วไป และพนักงานผลิตทดลอง) สังกัดภาควิชาพืชสวน

งานบริหารและธุรการ 
[ 08-02-2566 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา

งานบริหารและธุรการ 
[ 08-02-2566 ]ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 08-02-2566 ]รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

งานบริหารและธุรการ 
[ 08-02-2566 ]การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน ๑ อัตรา สังกัดภาควิชาพืชสวน

งานบริหารและธุรการ 
[ 03-02-2566 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชาสัตวบาล

งานบริหารและธุรการ 
[ 03-02-2566 ]การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน

งานบริหารและธุรการ 
[ 02-02-2566 ]การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา

งานบริหารและธุรการ 
[ 02-02-2566 ]รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา


งานบริหารและธุรการ 
[ 01-02-2566 ]การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ

งานบริหารและธุรการ 
[ 31-01-2566 ]การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล

งานบริหารและธุรการ 
[ 31-01-2566 ]รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 31-01-2566 ]การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา

งานบริหารและธุรการ 
[ 31-01-2566 ]การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา

งานบริหารและธุรการ 
[ 06-01-2566 ]หลักสูตรฝึกอบรม ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2566 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

งานบริหารและธุรการ 
[ 05-01-2566 ]การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดงานแผนและวิชาการ สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
  « 1 2 3
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140