Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้าของ มก. ประจำปีการศึกษา 2565 (รับสมัครตั้งแต่ 1-31 ส.ค. 65)
ประเภท : ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 01-08-2565สิ้นสุดเมื่อ : 31-08-2565 อ่าน 32 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
มก. รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้าของ มก. ประจำปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-31 สิงหาคม 2565
-----------------------
จำนวน 48 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
-----------------------
*โปรดอ่านรายละเอียด
และดาวน์โหลดใบสมัคร ตามเอกสารแนบ
-----------------------
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา สำนักบริหารการศึกษา มก.
02-1180113 ต่อ 618231 หรือ 618049
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รายละเอียด-ใบสมัคร
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140