Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ประกาศ มก.กพส. เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ กัญชา กัญชง กระท่อม และพืชตระกูล Cannabis
ประเภท : คำสั่ง/ประกาศ
เริ่มประกาศเมื่อ : 10-08-2565สิ้นสุดเมื่อ : 30-11-2565 อ่าน 161 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารแนบ

xxห้าม..มิให้นำมาใช้เพื่อการนันทนาการ สันทนาการ หรือกิจกรรมอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก วิทยาเขต
------
xxห้าม..มิให้นิสิต นักเรียน บุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในวิทยาเขต และผู้มาติดต่อ ครอบรอง นำเข้ามา ใช้ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน บริโภค หรือเสพ ภายในพื้นที่วิทยาเขต
------
XXห้าม..มิให้จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีส่วนประกอบของพืชดังกล่าว เว้นแต่ได้รับอนุญาติ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประกาศ
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140