Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
การเสนอชื่อผู้แทนสมาชิกเป็นกรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการ มก. ทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ในส่วนของคณะเกษตร กำแพงแสน
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มประกาศเมื่อ : 01-11-2565สิ้นสุดเมื่อ : 10-12-2565 อ่าน 251 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
กำหนดการการเสนอชื่อผู้แทนสมาชิกเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในส่วนของคณะเกษตร กำแพงแสน

๓ พ.ย.๒๕๖๕ แจ้งหน่วยงานในสังกัดคณะฯ ทราบกำหนดการเสนอชื่อฯ

๑๔-๑๘ พ.ย.๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐-๑๕.๐๐ น
ณ ห้องสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน
รับการเสนอชื่อผู้แทนสมาชิกเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของคณะเกษตร กำแพงแสน

๑๘ พ.ย.๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ๒ คณะเกษตร กำแพงแสน
เปิดหีบเพื่อนับผลการเสนอชื่อโดยเปิดเผย

๒๑ พ.ย.๒๕๖๕ เสนอชื่อผู้แทนสมาชิกเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในส่วนของคณะเกษตร กำแพงแสน ไปยังมหาวิทยาลัย
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ
ต้นเรื่อง
กำหนดการ
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140