Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ
ประเภท : ประกาศผลการสอบคัดเลือก
เริ่มประกาศเมื่อ : 10-11-2565สิ้นสุดเมื่อ : 31-12-2565 อ่าน 194 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
โดยขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อกำหนดวันเริ่มปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน ระหว่างวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประกาศผลการคัดเลือก คณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140