Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านกีฏวิทยา)
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 30-01-2566สิ้นสุดเมื่อ : 28-02-2566 อ่าน 105 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
ประกาศจากกรมวิชาการเกษตร
รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านกีฏวิทยา)
ผูัสนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติม
และติดต่อได้ตามที่ระบุในเอกสารแนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140