Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผลเชิงธุรกิจ"(วันที่ 25-26 มีนาคม 2566)
ประเภท : ข่าวบริการวิชาการ
เริ่มประกาศเมื่อ : 28-02-2566สิ้นสุดเมื่อ : 15-04-2566 อ่าน 186 ครั้ง ประกาศโดย : ภาควิชาพืชสวน 
 
เนื่องด้วยมีจำนวนผู้สมัครเข้าฝึกอบรมต่ำกว่าที่กำหนด ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน จึงขอเลื่อนการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผลเชิงธุรกิจ"(วันที่ 25-26 มีนาคม 2566) ไปในรอบถัดไปโดยจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป โดยสามารถติดตามข้อมูลการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้ทางข่าวฝึกอบรมคณะเกษตร กำแพงแสน หรือ เพจ facebook : ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน เปิดรับสมัครและลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผลเชิงธุรกิจ"(วันที่ 25-26 มีนาคม 2566) ให้กับผู้ที่สนใจเพื่อเพิ่มทักษะและวิชาชีพด้านการเกษตรโดยเฉพาะงานขยายพันธุ์ไม้ผล เพื่อต่อยอดสร้างอาชีพหรือผลิตเพื่อใช้งานเอง รวมถึงถ่ายเทคนิคและเทคโนโลยีต่างๆ จากงานสอนและงานวิจัยสู่ผู้ใช้โดยตรง โดยสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140 ติดต่อ โทร.(034) 351889 หรือ โทรสาร (034) 351889

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกษตรกร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนคนละ 3,200 บาท


(รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

โดยการจัดส่งค่าลงทะเบียนล่วงหน้า โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิทยาการพืชสวน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769 – 252181 – 2 หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางโทรสาร (034) 351889 หรือ E-mail : hort@ku.ac.th และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม


กำหนดการฝึกอบรม วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566


08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน


09.00 – 10.30 น. เครื่องมือและการใช้เครื่องมือ ตลอดจนการดูแลรักษาเครื่องมือ สำหรับงานขยายพันธุ์ไม้ผล (อ.วันชาติ นิติพันธ์)


10.30 – 11.00 น. การปักชำกิ่งไม้ผล(อ.วันชาติ นิติพันธ์)


11.00 - 12.00 น. การเตรียมฮอร์โมนเร่งรากและการฝึกปฏิบัติ(นายสุขะวัฒน์ ทองเหลี่ยว)


12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน


13.00 – 14.00 น. ปฏิบัติการเตรียมวัสดุปักชำ(อ.วันชาติ นิติพันธ์ นายสามารถ เศรษฐวิทยา และนายสุขะวัฒน์ ทองเหลี่ยว)


14.00 – 15.00 น. ปฏิบัติการเตรียมกิ่งและปักชำ (อ.วันชาติ นิติพันธ์ นายสามารถ เศรษฐวิทยา และนายสุขะวัฒน์ ทองเหลี่ยว)


15.00 – 17.00 น. ระบบการทำงานและการประกอบกระบะพ่นหมอกอย่างง่ายเพื่อใช้ในงานปักชำและอนุบาลกิ่งพันธุ์ และฝึกปฏิบัติ (นายสุขะวัฒน์ ทองเหลี่ยว และนายสามารถ เศรษฐวิทยา)


17.00 – 17.30 น. สรุปและตอบข้อซักถาม

กำหนดการฝึกอบรม วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566


08.30 – 09.00 น. เทคนิคการตอนกิ่งไม้ผลให้ออกรากดีและรวดเร็ว(อ.วันชาติ นิติพันธ์)


09.00 – 10.30 น. ปฏิบัติการตอนกิ่งไม้ผล (อ.วันชาติ นิติพันธ์ นายสามารถ เศรษฐวิทยา และนายสุขะวัฒน์ ทองเหลี่ยว)


10.30 – 11.00 น. การทาบกิ่งไม้ผลให้ประสบความสำเร็จ (อ.วันชาติ นิติพันธ์)


11.00 – 12.00 น. ปฏิบัติการทาบกิ่งไม้ผล(อ.วันชาติ นิติพันธ์ นายสามารถ เศรษฐวิทยา และนายสุขะวัฒน์ ทองเหลี่ยว)


12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน


13.00 – 14.00 น. การติดตาและต่อกิ่งไม้ผล (อ.วันชาติ นิติพันธ์)


14.00 – 16.00 น. ปฏิบัติการการติดตาและต่อกิ่งไม้ผล (อ.วันชาติ นิติพันธ์ นายสามารถ เศรษฐวิทยา และนายสุขะวัฒน์ ทองเหลี่ยว)


16.00 – 17.00 น. เยี่ยมชมโรงเรือนเพาะชำและแปลงสาธิต (อ.วันชาติ นิติพันธ์ นายสามารถ และนายสุขะวัฒน์ ทองเหลี่ยว)


17.00 – 17.30 น. สรุปตอบข้อซักถาม และมอบใบประกาศนียบัตร

***รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 15.00 น.***


*****แถมฟรี ตันพันธุ์ไม้ผลท่านละ 1 ชุด มูลค่า 450 บาท (มะม่วง,มะนาว และเลม่อน) และฮอร์โมนเร่งรากขนาด 100 ซ๊ซ๊ ท่านละ 1 ขวด พร้อมทั้งคู่มือการขยายพันธุ์พืชจำนวน 1เล่ม******

***สามารถ download ใบสมัคร ได้ทางช่องทางด้านล่างนี้ VVVV***หรือกรอกข้อมูลสมัครลงทะเบียนตามลิงค์ที่ปรากฎนี้


คณะผู้จัดอบรมขอสงวนสิทธิ์ในการริบเงินค่าลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมแต่ไม่เข้ารับการอบรมตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ลิ้งสมัครลงทะเบียนและชำระเงิน
ลิงก์แบบฟอร์มการแนบเอกสารหลักฐาน ค่าสมัครลงทะเบียนฝึกอบรม(กรณีโอนภายหลัง)
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140