Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
โครงการฝึกอบรม "การเพิ่มมูลค่าและคุณภาพพืชสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย"
ประเภท : ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
เริ่มประกาศเมื่อ : 06-09-2566สิ้นสุดเมื่อ : 26-09-2566 อ่าน 66 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
เชิญสมัครร่วมโครงการฝึกอบรม
"การเพิ่มมูลค่าและคุณภาพพืชสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย"
วันที่ 25-26 กันยายน 2566
ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140