Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มประกาศเมื่อ : 20-09-2566สิ้นสุดเมื่อ : 20-11-2566 อ่าน 130 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
เอกสารตามแนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
แนวทางคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น66
ผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น 59-65
ประกาศหลักเกณฑ์ให้รางวัลนักวิจัย 61
ประกาศคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น66 ลงนามแล้ว
คำนวณอายุงาน
01แบบเสนอชื่อ
02แบบนักวิจัย 1
03แบบนักวิจัย2
04แบบนักวิจัย3
ใบนำส่วนงาน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140