Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน เรื่อง ผลการจัดแขนงวิชา และย้ายหลักสูตร ปีการศึกษา 2566
ประเภท : ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
เริ่มประกาศเมื่อ : 17-05-2567สิ้นสุดเมื่อ : 31-05-2567 อ่าน 101 ครั้ง ประกาศโดย : สุภัค ถาวรนิติกุล
 
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน เรื่อง ผลการจัดแขนงวิชา และย้ายหลักสูตร ปีการศึกษา 2566
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประกาศ เรื่อง ผลการจัดแขนงวิชา สำหรับนิสิต รหัส 65 หลักสูตร วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
ประกาศ เรื่อง ผลการจัดแขนงวิชา สำหรับนิสิต รหัส 66 หลักสูตร วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
ประกาศ เรื่อง การย้ายหลักสูตร สำหรับนิสิต รหัส 66
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140