Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  > ข่าวบริการวิชาการ  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 28-03-2566 ]เปิดรับสมัครและลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะนาว และมะกรูดตัดใบเชิงการค้า"(วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566)

ภาควิชาพืชสวน 
[ 28-02-2566 ]แจ้งเลื่อนการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผลเชิงธุรกิจ"(วันที่ 25-26 มีนาคม 2566)

ภาควิชาพืชสวน 
[ 17-08-2565 ]ให้บริการทดสอบคุณค่าทางโภชนาการในอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์

ภาควิชาสัตวบาล 
[ 05-04-2565 ]บริการวิเคราะห์ตัวอย่าง ดิน พืช น้ำ ปุ๋ย - ภาควิชาปฐพีวิทยา

สุนารี สว่างศรี
  « 1
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140