Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  > ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 08-11-2566 ]เชิญร่วมรับฟัง...การเสวนา สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ ในหัวข้อ “เกษตรดิจิทัล ขับเคลื่อนด้วย AI”

สุนารี สว่างศรี
[ 08-11-2566 ]เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ..สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ 3 เรื่อง

สุนารี สว่างศรี
  « 1
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140