Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  > ข่าวรับสมัครงาน  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 19-09-2566 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา

งานบริหารและธุรการ 
[ 09-09-2566 ]รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้าน อัตราเลขที่ 4166 สังกัดภาควิชาโรคพืช

งานบริหารและธุรการ 
[ 08-09-2566 ]การรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน ๑ อัตรา สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา

งานบริหารและธุรการ 
[ 22-08-2566 ]รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน (อัตราเลขที่ 632223)


งานบริหารและธุรการ 
[ 22-08-2566 ]รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน (อัตราเลขที่ 632230)

งานบริหารและธุรการ 
[ 17-08-2566 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาโรคพืช (อัตราจัดสรรเลขที่632249)

งานบริหารและธุรการ 
[ 09-08-2566 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

งานบริหารและธุรการ 
[ 04-08-2566 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา

งานบริหารและธุรการ 
[ 25-07-2566 ]รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการผลิตสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ โภชนศาสตร์สัตว์ (662076)

งานบริหารและธุรการ 
[ 25-07-2566 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวบาล สัตวศาสตร์ (662074) รับสมัครถึงวันที่ 29 กันยายน 2566

งานบริหารและธุรการ 
[ 25-07-2566 ]รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ หรือโภชนศาสตร์ หรือการผลิตสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสัตว์ปีก (พ.2708) รับสมัครถึงวันที่ 29 ก.ย.2566

งานบริหารและธุรการ 
[ 19-07-2566 ]ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย ภาควิชาสัตวบาล

งานบริหารและธุรการ 
[ 10-07-2566 ]ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน เรื่องการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา (พ.4025)

งานบริหารและธุรการ 
  « 1
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140