Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
อนุสิทธิบัตร อุปกรณ์วัดความยาวท่อนอ้อยแบบอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์วัดความยาวท่อนอ้อยชนิดพกพา
ประเภท : ข่าวงานวิจัย
เริ่มประกาศเมื่อ : 02-07-2564สิ้นสุดเมื่อ : 31-12-2565 อ่าน 1113 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
อนุสิทธิบัตร
> อุปกรณ์วัดความยาวท่อนอ้อยแบบอิเล็กทรอนิกส์
> อุปกรณ์วัดความยาวท่อนอ้อยชนิดพกพา
------------
ผลงานโดย ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป และคณะ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
-----------
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
อนุสิทธิบัตร อุปกรณ์วัดความยาวท่อนอ้อยชนิดพกพา
อนุสิทธิบัตร อุปกรณ์วัดความยาวท่อนอ้อยแบบอิเล็กทรอนิกส์
ภาพประกอบ1-แบบอิเล็กทรอนิกส์
ภาพประกอบ2-แบบอิเล็กทรอนิกส์
ภาพประกอบ1-แบบพกพา
ภาพประกอบ2-แบบพกพา
ข้อมูลรายละเอียด 2 ผลงาน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140