Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
หนังสือ"โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย" จำหน่ายรูปแบบ ebook
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มประกาศเมื่อ : 14-09-2564สิ้นสุดเมื่อ : 30-12-2565 อ่าน 334 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
หนังสือ"โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย"
โดย.ผศ.ดร. พรทิพย์ เรือนปานันท์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
หนังสือดีๆ ในรูปแบบ eBook ซื้อง่าย อ่านได้ทุกที่ทุกเวลา
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
สั่งซื้อ>>คลื๊กเลย
หนังสือ"โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย"
วิธีการสั่งซื้อ
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140