Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
“ฟาร์มโคเนื้ออินทรีย์ ภาควิชาสัตวบาล” ได้รับการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มประกาศเมื่อ : 16-11-2565สิ้นสุดเมื่อ : 28-06-2566 อ่าน 305 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
“ฟาร์มโคเนื้ออินทรีย์ ภาควิชาสัตวบาล”
ได้รับการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์
จากกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565
โดย ศ.ดร. สุริยะ สะวานนท์
ภาควิชาสัตวบาล เป็นหัวหน้าโครงการ
--------------------------------------------
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 1 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ภายใต้การกำกับดูแลของภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
มีพื้นที่ 94 ไร่
- ปี 2551-2556 พื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดฟักอ่อน และทำนาข้าวอินทรีย์
- ปี 2557-2562 ทำแปลงหญ้าเพื่อปล่อยกระบือแทะเล็ม โดยไม่มีการใช้สารเคมี รวมทั้งไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีเลย
- ปี 2563 ภาควิชาสัตวบาล ได้ทำการปรับพื้นที่ปลูกหญ้าขน และพัฒนาเป็นฟาร์มโคเนื้อเพื่อเลี้ยงโคในระบบอินทรีย์
- ปี 2565 ได้รับการรับรองเป็นฟาร์มโคเนื้ออินทรีย์
------------------------------------------
ผลิต "เนื้อโคที่ได้จากการเลี้ยงในระบบอินทรีย์" ภายใต้แบรนด์ "Kaset Organic Beef"
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบรับรองโคเนื้ออินทรีย์
"เนื้อโคที่ได้จากเลี้ยงในระบบอินทรีย์" ภายใต้แบรนด์ "Kaset Organic Beef"
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140