Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
บริษัท ชนาพนธ์ จำกัด รับสมัครงาน
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 25-11-2565สิ้นสุดเมื่อ : 30-12-2565 อ่าน 139 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
รับสมัครงานตำแหน่ง
"หัวหน้างานดูแลภูมิทัศน์(งานสวน) และงานเกษตร"
---------------------------
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
นายกษิดิศ เนตรรังษี เบอร์โทร 081-910-5333
นางสาวกฤตยพร รวงผึ้ง เบอร์โทร 092-856-2989
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140