Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)
ตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0
ประเภท : ข่าวบริการวิชาการ
เริ่มประกาศเมื่อ : 04-01-2566สิ้นสุดเมื่อ : 07-02-2566 อ่าน 184 ครั้ง ประกาศโดย : สุภัค ถาวรนิติกุล
 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)
ตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้องสัมมนา ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
วิทยากร โดย รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กำหนดการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรม
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140