Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
หลักสูตรฝึกอบรม

ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2566
ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มประกาศเมื่อ : 06-01-2566สิ้นสุดเมื่อ : 06-07-2566 อ่าน 430 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
สามารถติดตามรายละเอียด สมัครเข้าร่วมโครงการ / ติดตามสถานะการสมัครได้ที่ link ที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
เว็บไซด์ กิจกรรม
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140