Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 08-02-2566สิ้นสุดเมื่อ : 08-04-2566 อ่าน 409 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งที่ 1
เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ
อัตราเลขที่ 4131
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางปฐพีวิทยา หรือเคมีการเกษตร หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(2) สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
(3) สามารถปฏิบัติงานประจำที่ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ภาระหน้าที่ที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ
(1) ดูแลอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ของดิน เช่น soil core, tensiometer, water retention apparatus เป็นต้น
(2) วิเคราะห์และประเมินค่าดัชนีต่าง ๆ เพื่อรองรับการให้บริการวิเคราะห์
เช่น การประเมินเนื้อดิน, การประเมินค่าความหนาแน่นรวม เป็นต้น
(3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คำรับรอง 3 ฉบับ พร้อมแนบสำเนาบัตรผู้รับรองทุกฉบับ
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
ใบสมัคร
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140