Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 62
ประเภท : ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
เริ่มประกาศเมื่อ : 25-04-2566สิ้นสุดเมื่อ : 04-07-2566 อ่าน 74 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 62
วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566
ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

รับจำนวนจำกัด 30 คน เท่านั้น

ค่าลงทะเบียนล่วงหน้าท่านละ 4,500 บาท (รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง แต่ไม่รวมค่าที่พัก) โดยโอนเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเลขบัญชี 769-275764-1 ชื่อบัญชีโครงการบริการวิชาการศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง แนบหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกับใบสมัครและท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม

ติดต่อสมัครได้ที่:
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โทร.034-351399 ต่อ 440 มือถือ 083-3155018 โทรสาร. 034-351392
E-mail rdisrj@ku.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140