Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
อบรม ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รุ่นที่ 20 (22-23 มิถุนายน 2566)
ประเภท : ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
เริ่มประกาศเมื่อ : 08-05-2566สิ้นสุดเมื่อ : 20-06-2566 อ่าน 233 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
โครงการอบรม ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รุ่นที่ 20
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566
ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
สมัครในระบบออนไลน์
โปสเตอร์
กำหนดการ
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140