Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ผลการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
ประเภท : ประกาศผลการสอบคัดเลือก
เริ่มประกาศเมื่อ : 25-08-2566สิ้นสุดเมื่อ : 25-10-2566 อ่าน 116 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัว ณ สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 ในวันและเวลาราชการหากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประกาศผลการคัดเลือก คณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140