Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.โท และ ป.เอก สาขาวิชาโรคพืช ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
ประเภท : ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
เริ่มประกาศเมื่อ : 19-03-2567สิ้นสุดเมื่อ : 22-05-2567 อ่าน 96 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 (รอบที่2)
เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาโรคพืช ณ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
>> รับสมัครตั้งแต่วันนี้-วันที่ 19 เมษายน 2567
>> สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามลิงค์แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ข้อมูลสมัครระดับปริญญาโท
ข้อมูลสมัครระดับปริญญาเอก
กรอกใบสมัครออนไลน์
โปสเตอร์ ป.โท
โปสเตอร์ ป.เอก
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140