Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล (632229)
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 22-03-2567สิ้นสุดเมื่อ : 22-06-2567 อ่าน 431 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติการ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.ได้รับปริญญาโท สาขาวิชาสัตวบาล สัตวศาสตร์ โภชนศาสตร์สัตว์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. มีความสามารถเฉพาะตำแหน่งหรือประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานในโรงอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกสูตรอาหารสัตว์ การควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ หรือการศึกษาวิจัยทางด้านโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารประกอบ

 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้าง
คำรับรอง
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140