Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 2-2567 (อัตรา 632232)
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 09-04-2567สิ้นสุดเมื่อ : 09-08-2567 อ่าน 157 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งอาจารย์


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง


1.สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท หรือเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


2. มีความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการศึกษาวิจัยทางด้านโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัตว์กระเพาะเดี่ยว


3. ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด


 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้าง
ใบสมัคร
คำรับรอง
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140