Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  > ข่าวบริการวิชาการ  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 08-05-2566 ]อบรม ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รุ่นที่ 20 (22-23 มิถุนายน 2566)

สุนารี สว่างศรี
[ 25-04-2566 ]โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 62

สุนารี สว่างศรี
[ 28-03-2566 ]แจ้งเลื่อนการรับสมัครและลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะนาว และมะกรูดตัดใบเชิงการค้า"(จากเดิมวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ไปเป็นวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566)

ภาควิชาพืชสวน 
[ 17-08-2565 ]ให้บริการทดสอบคุณค่าทางโภชนาการในอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์

ภาควิชาสัตวบาล 
  « 1
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140