Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
งาน “รวมพลังใจ สานรัก และผูกพัน” 2565
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชัน อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 16-09-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดงาน “รวมพลังใจ สานรัก และผูกพัน” โครงการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมของบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565 ในปีนี้มีบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน เกษียณอายุราชการ จำนวน 16 ท่าน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน กล่าวแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.เมตตา เร่งขวนขวาย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเกษตร มก. ร่วมงาน กล่าวแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณฯ หัวหน้าภาควิชา/ศูนย์ และผู้แทนหน่วยงาน ขึ้นมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณฯ ดร. อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวแสดงความในใจ และกล่าวขอบคุณ จากนั้นบุคลากรร่วมมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณฯ และถ่ายรูปร่วมกัน ณ ห้องคอนเวนชัน อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

ชมภาพทั้งหมดตามลิงค์แนบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://bit.ly/3QWUkEE
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140