Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
[ 12-11-2561 ]ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 39 ปี
[ 09-11-2561 ]ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2561 มก.
[ 02-11-2561 ]ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2561 มก.กพส.
[ 12-10-2561 ]ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่ออุทิศถวาย ในหลวงรัชกาลที่ 9
[ 20-09-2561 ]โครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 วิทยาเขตกำแพงแสน
[ 18-09-2561 ]โครงการรวมพลังใจสานรักและผูกพัน ประจำปี 2561
[ 15-09-2561 ]ร่วมกิจกรรมวันพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน
[ 12-09-2561 ]โครงการธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิต ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 08-09-2561 ]กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 07-09-2561 ]ร่วมพิธีเปิดหอประวัติ มก. กพส.
[ 31-08-2561 ]แสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
[ 10-08-2561 ]โครงการวันพัฒนาคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 10-08-2561 ]ร่วมโครงการปลูกข้าววันแม่ ประจำปี พ.ศ. 2561
[ 26-07-2561 ]ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
[ 18-07-2561 ]ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 มก. กพส. ณ วัดห้วยม่วง
 
หน้า 1 / 5  [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140