Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > วีดีทัศน์กิจกรรม  
ประมวลภาพกีฬาบุคลากรวิทยาเขตกำแพงแสน 2555
สาธิตการทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร
สาธิตการทำน้ำข้าวกล้องงอก
สาธิตการตัดแต่งต้นไม้อย่างง่าย
สาธิตการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาพื่อควบคุมโรคพืช
การตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดินอย่างง่าย
สาธิตการขยายพันธุ์พืชอย่างง่าย
วีดีทัศน์แนะนำคณะเกษตร กำแพงแสน
 
หน้า 1 / 1 [ 1 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140