Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 12-01-2564 ]คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าพบสวัสดีปีใหม่
[ 11-01-2564 ]ผอ.สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เข้าพบสวัสดีปีใหม่
[ 07-01-2564 ]ปรึกษาหารือความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
[ 05-01-2564 ]สวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่งๆ ในวิทยาเขต กพส.
[ 23-12-2563 ]อบรม “การเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า” รุ่นที่ 12
[ 05-12-2563 ]ร่วมงาน “เก็บเกี่ยววันพ่อ” ปี 2563
[ 04-12-2563 ]กิจกรรม "KU INTERNATIONAL NETWORKS AT KAMPHAENG SEAN CAMPUS"
[ 04-12-2563 ]กิจกรรมการนำเสนอผลงานวัตกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2563 รอบตัดสิน
[ 02-12-2563 ]MOU ด้านการผลิตสื่อฯ ระหว่าง สถานีวิทยุ ม.ก. กับ คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 02-12-2563 ]งานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย 2563
[ 02-12-2563 ]การแข่งขันกินหมูย่าง
[ 02-12-2563 ]การแข่งขันกินเนื้อ
[ 02-12-2563 ]อบรมการแปรรูปโยเกิร์ตนมแพะ
[ 02-12-2563 ]อบรมการแปรรูปโยเกิร์ตนมแพะ
[ 01-12-2563 ]อบรมการทำพิซซ่าโฮมเมด
 
หน้า 1 / 105  [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140