Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรอง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM และ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ EU
สถานที่ : ณ แปลงปลูกพืชอินทรีย์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 18-12-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ในการเข้าตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรอง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM และ EU ณ แปลงปลูกพืชอินทรีย์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140