Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการ "ส่งเสริมคุณภาพนิสิตและชุมชนสัมพันธ์ (AGGIE ROAD) ครั้งที่ 17"
สถานที่ : ณ บริเวณถนนหน้าคณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 14-02-2567เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ "ส่งเสริมคุณภาพนิสิตและชุมชนสัมพันธ์ (AGGIE ROAD) ครั้งที่ 17" โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต ร่วมกิจกรรม ดำเนินการโดย สโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ณ บริเวณถนนหน้าคณะเกษตร กำแพงแสน

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน แต่ละชั้นปี ฝึกการวางแผนการทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกการแสดงออกที่ถูกต้อง และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ภายในงาน มีการออกร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้า จากนิสิต และผู้ประกอบการ การแสดงดนตรีสด และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140