Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
MOU โครงการพัฒนาการวิชาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุรากลั่นจากอ้อย
สถานที่ : ณ บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี
จัดเมื่อวันที่ : 16-02-2567เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย คณะเกษตร กำแพงแสน โดย อาจารย์ ดร.นราธิป สุจินดา และคณาจารย์ ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด ในโครงการพัฒนาการวิชาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุรากลั่นจากอ้อย ณ บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140