Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
จิตอาสาปฐพีวิทยา # ครั้งที่ 1 “กิจกรรม เรียนรู้ และ ทดสอบดินเบื้องต้น”
สถานที่ : ณ เรือนจำกลาง จังหวัดนครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 18-02-2567เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา กรุณา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง พร้อมด้วยนิสิตจากภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมจัดกิจกรรมอาสาปฐพีวิทยา ครั้งที่ 1 “กิจกรรม เรียนรู้ และ ทดสอบดินเบื้องต้น” ณ เรือนจำกลาง จังหวัดนครปฐม

โดยสำรวจตรวจวัดดินและน้ำ แปลงโคก หนอง นา ในเรือนจำ เบื้องต้น ให้ความรู้และวิธีแก้ไขปัญหา
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140