Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
KU KPS JOB FAIR 2024
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชัน อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 23-02-2567เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ร่วมงาน “KU KPS JOB FAIR 2024” มีตำแหน่งงานมากมาย กับ 21 บริษัท ด้านเกษตร และด้านอื่นๆ รวมกว่า 50 บริษัท ให้นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และผู้สนใจทั่วไป มาเลือกหาตำแหน่งงานที่ชอบได้จนถึงเวลา 16.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140