Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ให้การต้อนรับ บุคลากรจาก สมาคมอ้อยและน้ำตาลทรายอินโดนีเซีย ในการเข้าพบปะหารือด้านเครื่องจักรกลการเกษ
สถานที่ : ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 28-02-2567เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 13.00 - 15.00 น. รองศาสตราจารย์ พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ บุคลากรจาก สมาคมอ้อยและน้ำตาลทรายอินโดนีเซีย ในการเข้าพบปะหารือและศึกษาดูงานการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140