Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  > ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 17-04-2567 ]23 เม.ย. 67 การเลือกผู้แทนของส่วนงาน เพื่อมาเลือกกันเองเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.อ.ม.) ในส่วนของคณะเกษตร กำแพงแสน

สุนารี สว่างศรี
[ 30-03-2567 ]การสรรหาหัวหน้าหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 15-03-2567 ]เชิญชวนร่วม...โครงการประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ "น้องแก้วเจ้าจอม"

สุนารี สว่างศรี
[ 11-03-2567 ]ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นคณะเกษตร่ กำแพงแสน ประจำปี 2567

งานบริหารและธุรการ 
  « 1
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140