Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  > ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 11-10-2560 ]ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ คณะเกษตร กำแพงแสน ปี พ.ศ. 2560

สุนารี สว่างศรี
[ 05-10-2560 ]ขอเชิญสมัครรับเลือกเป็นกรรมการประจำคณะเกษตร กำแพงแสน

สุนารี สว่างศรี
[ 02-10-2560 ]ขอให้พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณ)จัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์เงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัย

งานบริหารและธุรการ 
[ 26-05-2560 ]ประกาศถึง บริษัท / ห้าง / ร้าน เรื่อง แจ้งการรับเช็คเงินรายได้

สุนารี สว่างศรี
[ 29-11-2559 ]ขอเรียนเชิญ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙)

สุนารี สว่างศรี
[ 14-06-2559 ]รายการหนังสือที่มีจำหน่ายของภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สุนารี สว่างศรี
 
หน้า 1 / 1 [ 1 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
Banner
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140