Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย (อัตราเลขที่ 2) สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน (ปิดรับ23 มิ.ย.2560)
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มประกาศเมื่อ : 31-05-2560สิ้นสุดเมื่อ : 31-07-2560 อ่าน 556 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขา
ปฐพีวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านจุลชีววิทยาของดิน
- สามารถปฏิบัติงานประจำที่ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
สอบถามรายละเอียดที่ ภาควิชาปฐพีวิทยา 034-351-893
รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
Banner
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140