Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ขอเชิญนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกิจกรรม พี่ติวน้อง (วิชาเคมี ครั้งที่ 1)
ประเภท : ข่าวการศึกษา
เริ่มประกาศเมื่อ : 28-08-2560สิ้นสุดเมื่อ : 04-09-2560 อ่าน 297 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
ขอเชิญนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกิจกรรม "พี่ติวน้อง"
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ภาคต้น 2560 (วิชาเคมี ครั้งที่ 1)

วิชา เคมี (Gen chem)
เวลา 17.30-20.00 น. ณ LH 2-304

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560

จำกัดเฉพาะนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
โดย ฝ่ายการศึกษาคณะเกษตร กำแพงแสน
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ตารางติว วิชา เคมี
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140